Informace podle zák. č. 280/2009 Sb.,
Daňový řád

  • 15299Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně 

Pro Městský úřad Pohořelice

Pondělí  8:00 – 17:00
Středa  8:00 – 17:00
V ostatní dny: po předchozí domluvě

Pro podatelnu Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699

Pondělí 7:00 – 17:00 
Úterý 7:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 17:00 
Čtvrtek 7:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00

  • 15299Adresa elektronické podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout

Vaše podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem posílejte na podatelna@pohorelice.cz . Podmínky pro přijetí dokumentů a další podrobnosti jsou uvedeny v samostatném článku tohoto webu
Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
Podmínky přijetí dokumentů na datových nosičích je uvedeno ve stejném článku .
Odkaz výše na citovaný článek

  • 15299seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob 

Certifikační autorita: Česká pošta
Aktuální, prošlé i revokované kvalifikované certifikáty lze zjistit na:
http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html .
Certifikáty jsou vázané na emailové adresy úředních osob, které jsou zveřejněny na tomto webu v hlavním menu „Kontakty“.

  • 15299čísla účtů, na které jsou  přijímány  platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daňových příjmů
Kód poplatku Název Variabilní symbol Specifický symbol Platba na účet
101 Místní poplatek ze vstupného individuálně  315413 1381733359/0800
102 Místní poplatek z ubytovací kapacity individuálně  315411 1381733359/0800
104 Místní poplatek za zábor veřejného prostranství individuálně 315410 1381733359/0800
132 Místní poplatek - komunální odpad individuálně 315053 1381733359/0800
134 Místní poplatek ze psů individuálně 315051 1381733359/0800
135 Místní poplatek - komunální odpad za nemovitosti bez TP individuálně 315053 1381733359/0800
401 Pokuty uložené odborem dopravy - pojistné individuálně v rozhodnutí 315054 1381733359/0800
402 Pokuty uložené odborem dopravy - vážení individuálně v rozhodnutí 315054 1381733359/0800
403 Pokuty uložené odborem dopravy - radar Znojemská individuálně v rozhodnutí 315068 182-1381733359/0800
404 Postih provozovatele vozidla - Znojemská individuálně ve výzvě 315067 30015-1381733359/0800
405 Postih provozovatele vozidla - Nové Mlýny individuálně ve výzvě 315070 5200351369/0800
408 Postih provozovatele vozidla - Brněnská individuálně ve výzvě 315072 5739730389/0800
441 Pokuty uložené Městskou policií individuálně dle bloku 315060 1381733359/0800
468 Pokuty uložené odborem dopravy - radar Brněnská (SŘ) individuálně v rozhodnutí 315073 5739750339/0800
469 Náklady řízení uložené odborem OÚPSÚ individuálně v rozhodnutí 315062 1381733359/0800
470 Pokuty uložené odborem OÚPSÚ individuálně v rozhodnutí 315062 1381733359/0800
471 Pokuty uložené odborem životního prostředí individuálně v rozhodnutí 315058 1381733359/0800
472 pokuty uložené odborem Obecní živnostenský úřad individuálně v rozhodnutí 315061 1381733359/0800
474 pokuty uložené odborem dopravy individuálně v rozhodnutí 315054 1381733359/0800
475 pokuty uložené odborem dopravy - radar Vídeňská individuálně v rozhodnutí 315052 19-1381733359/0800
476 Výzva pro provozovatele vozidla - Vídeňská individuálně ve výzvě 315069 4485399379/0800
479 pokuty uložené odborem dopravy - radar Nové Mlýny (SŘ) individuálně v rozhodnutí 315071 5739726339/0800
494 pokuty uložené přestupkovou komisí individuálně v rozhodnutí 315057 1381733359/0800

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu