Investiční akce ve městě

MŠ Znojemská - územní studie

8. dubna 2021

 Územní studie MŠ Znojemská - druhá vítězná varianta

Studie polyfunkční dům Lidická 232

12. června 2020

 

Nový městský bytový dům Kasárna

12. června 2020

 

SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

29. dubna 2020

Město Pohořelice připravuje realizaci projektu SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání. Jedná se o přístavbu dvou nových učeben ve dvoře objektu SVČ Pohořelice, ulice Dlouhá 39.

MŠ Pohořelice, Šumická 727 - rozšíření kapacity

29. dubna 2020

Město Pohořelice připravuje realizaci projektu MŠ Pohořelice, Šumická 727 - rozšíření kapacity o třetí třídu.

 

Revitalizace zadní části městského parku

25. října 2019

Město Pohořelice připravuje revitalizaci zadní části městského parku v Pohořelicích.

Nový park Polní D

25. října 2019

Město Pohořelice připravuje realizaci nové parkové plochy v lokalitě "Polní" - park Polní D.

 

Oprava chodníku ul. Dlouhá

27. května 2014

Na začátku května roku 2014 byla dokončena oprava chodníku ul. Dlouhá. Stavba zahrnovala pokládku 325 m2 zámkové dlažby chodníků, sjezdů a odvodnění zpevněných ploch. Stavbu na základě výsledku výběrového řízení realizovala firma ALPINE Bau CZ s.r.o.

Pohořelice, stoka N, prodloužení

27. května 2014

V polovině března roku 2014 byly dokončeny stavební práce na akci „Pohořelice-stoka N,prodloužení“. Celková délka splaškové kanalizace 131 bm vč.3 ks revizních šachet a celková délka odboček činila 32 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Stavoč spol. s r.o. Horní Bojanovice.

Oprava chodníků ul. Loděnická, ul. Tyršova

29. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byla dokončena oprava chodníků ul. Loděnická, ul. Tyršova. Jednalo se o 250 m2 opravované plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma KOMAB, s.r.o. Pohořelice.

ZUŠ Pohořelice, Školní 462 - výměna oken a dveří

2. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byla dokončena  výměna oken a dveří na ZUŠ, Školní 462. Jednalo se o výměnu 18 ks oken a 1 ks dveří. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma RI OKNA a.s. Bzenec.

Plynofikace města Pohořelice, nám. Svobody

2. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na plynofikaci na náměstí Svobody pro BD 723, 724 a 725. Celková délka STL plynovodního řadu činila 73,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky činila 30 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Vejtasa s.r.o. Třebíč.

Plynofikace obce Pohořelice, ul. Znojemská a Staropoštovní vč. přípojek

24. července 2013

Koncem srpna roku 2013 byly dokončeny stavební práce na plynofikaci v ul. Staropoštovní – větev „E“, „F“, „G“ vč. přípojek.  Jednalo se o 139 m STL plynovodního řadu a 43 m STL přípojek plynu. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o.

Fotografie uvnitř článku...

Dešťová kanalizace v ulici Pšeničná

18. července 2013

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na dešťové kanalizaci v ulici Pšeničná. V rámci akce bylo řešeno odvedení povrchových vod z komunikací a přilehlých veřejných ploch, dále odvedení dešťových vod z přilehlých střech domů, vyvolané přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod) a oprava povrchů narušených výkopem. Celková délka nových stok dešťové kanalizace činila 125,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky a uličních vpusti činila 105 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.Fotografie uvnitř článku...

Oplocení, parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova

17. července 2013

Koncem září t.r. byla dokončena výstavba betonového oplocení a parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova. Jedná se o betonovou zídku a 250 m2 dlážděné plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Szromek Aleš, NT-plus, A.S. Kupařovice.

Fotografie uvnitř článku...

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu