Investiční akce ve městě

Územní studie Nová Ves

7. dubna 2022

Účelem studie je vypracování koncepční územní studie v rozsahu řešeného území, jenž stanoví:

  • nové funkční a provozní uspořádání stávajících funkčních ploch
  • charakter těchto funkčních ploch a jejich provozní vazby
  • předpokládaný rozsah a situování navrhovaného objektu pro setkávání
  • navrhovaný charakter parkových ploch- rozsah odstavných ploch pro osobní automobily včetně základní komunikačních tras

Chodník, podél ulice Znojemská

28. února 2022

 

Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín

25. února 2022

 

Venkovní víceúčelové sportoviště - náměstí Svobody

25. února 2022

 

Cyklostezka podél ul. Znojemská

25. února 2022

 

Stavební úprava uličního prostoru ul. Vídeňská

25. února 2022

 

Nový chodník podél ulice Vídeňská

25. února 2022

 

Rozšíření hřbitova

25. února 2022

 

Parkoviště P+R, náměstí Svobody

25. února 2022

 

Cyklostezka Malý Vinohrad

25. února 2022

 

Přístavba základní školy Lidická

25. února 2022

 

Projektová dokumentace - Revitalizace veřejného prostranství Pohořelice, Stará Obec

25. února 2022

 

MŠ Znojemská - územní studie

8. dubna 2021

 Územní studie MŠ Znojemská - druhá vítězná varianta

Studie polyfunkční dům Lidická 232

12. června 2020

 

Nový městský bytový dům Kasárna

12. června 2020

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu