Investiční akce ve městě

Revitalizace zadní části městského parku

25. října 2019

Město Pohořelice připravuje revitalizaci zadní části městského parku v Pohořelicích.

Nový park Polní D

25. října 2019

Město Pohořelice připravuje realizaci nové parkové plochy v lokalitě "Polní" - park Polní D.

 

Oprava chodníku ul. Dlouhá

27. května 2014

Na začátku května roku 2014 byla dokončena oprava chodníku ul. Dlouhá. Stavba zahrnovala pokládku 325 m2 zámkové dlažby chodníků, sjezdů a odvodnění zpevněných ploch. Stavbu na základě výsledku výběrového řízení realizovala firma ALPINE Bau CZ s.r.o.

Pohořelice, stoka N, prodloužení

27. května 2014

V polovině března roku 2014 byly dokončeny stavební práce na akci „Pohořelice-stoka N,prodloužení“. Celková délka splaškové kanalizace 131 bm vč.3 ks revizních šachet a celková délka odboček činila 32 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Stavoč spol. s r.o. Horní Bojanovice.

Oprava chodníků ul. Loděnická, ul. Tyršova

29. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byla dokončena oprava chodníků ul. Loděnická, ul. Tyršova. Jednalo se o 250 m2 opravované plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma KOMAB, s.r.o. Pohořelice.

ZUŠ Pohořelice, Školní 462 - výměna oken a dveří

2. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byla dokončena  výměna oken a dveří na ZUŠ, Školní 462. Jednalo se o výměnu 18 ks oken a 1 ks dveří. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma RI OKNA a.s. Bzenec.

Plynofikace města Pohořelice, nám. Svobody

2. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na plynofikaci na náměstí Svobody pro BD 723, 724 a 725. Celková délka STL plynovodního řadu činila 73,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky činila 30 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Vejtasa s.r.o. Třebíč.

Plynofikace obce Pohořelice, ul. Znojemská a Staropoštovní vč. přípojek

24. července 2013

Koncem srpna roku 2013 byly dokončeny stavební práce na plynofikaci v ul. Staropoštovní – větev „E“, „F“, „G“ vč. přípojek.  Jednalo se o 139 m STL plynovodního řadu a 43 m STL přípojek plynu. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o.

Fotografie uvnitř článku...

Dešťová kanalizace v ulici Pšeničná

18. července 2013

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na dešťové kanalizaci v ulici Pšeničná. V rámci akce bylo řešeno odvedení povrchových vod z komunikací a přilehlých veřejných ploch, dále odvedení dešťových vod z přilehlých střech domů, vyvolané přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod) a oprava povrchů narušených výkopem. Celková délka nových stok dešťové kanalizace činila 125,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky a uličních vpusti činila 105 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.Fotografie uvnitř článku...

Oplocení, parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova

17. července 2013

Koncem září t.r. byla dokončena výstavba betonového oplocení a parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova. Jedná se o betonovou zídku a 250 m2 dlážděné plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Szromek Aleš, NT-plus, A.S. Kupařovice.

Fotografie uvnitř článku...

Dešťová kanalizace pro odvodnění cyklostezky a chodníků na ul. Brněnská - 2.etapa

5. září 2012

V říjnu 2012 byla dokončena stavba dešťové kanalizace pro odvodnění cyklostezky a chodníků na ul. Brněnská. Celková délka činí 307 m. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma STAVOČ spol. s r.o., Horní Bojanovice.

ZUŠ, Školní 462 – oprava sociálního zařízení v 1.a 2.NP

28. srpna 2012

V srpnu 2012 proběhla oprava sociálního zařízení v 1. a 2. NP v objektu ZUŠ, Školní 462. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Zajíc- Zborovský, s.r.o. Pohořelice.

Penzion, ul. Tyršova 234 – izolace objektu

13. února 2012

V prosinci 2011 byla provedena izolace proti zemní vlhkosti v objektu penzionu na ul. Tyršové 234 v Pohořelicích. Byla použita technologie zarážení nerezových plechů a podřezání zdiva řetězovou pilou s vložením PE fólie. V některých místech musely být tyto technologie nahrazeny injektáží s mikroemulzí. Dodavatelem oprav byla firma Stavební sdružení DOKA s.r.o., Vranovice.

Pohořelice, ul. Vídeňská – odbočný vodovodní řad

13. února 2012

V prosinci 2011 město Pohořelice provedlo stavební akci „Pohořelice, ul. Vídeňská – odbočný vodovodní řad“ v délce 50 bm. Tento vodovodní řád slouží pro napojení firmy Rybníkářství Pohořelice, a.s. a pro bytový dům. Dodavatelem této akce byla firma VHS Břeclav, s.r.o.

Vodovod Nová Ves - vodovodní řady

30. ledna 2012

V srpnu 2011 město Pohořelice zrealizovalo akci „Vodovod Nová Ves – vodovodní řady“ v délce 203 bm. Dodavatelem této akce byla firma Přemysl Veselý s.r.o., Pražáková 1000/60, 619 00 Brno.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu