Knížka pro prvňáčka 2014 + foto


Naše knihovna přihlásila letošní prvňáčky do 6. ročníku celorepublikového projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Prvňáčci naší školy několikrát navštívili knihovnu, kde objevovali krásné knihy, zvládli techniku čtení a zjišťovali, co jim kniha a knihovna může nabídnout.

Vyvrcholením tohoto projektu bylo květnové setkání v knihovně a předání knihy Magdaleny Wagnerové Abeceda od A do Zet s ilustracemi Pavla Sivka všem našim šikovných prvňáčkům. Věříme, že si děti knihy přečtou a uloží do svých knihovniček jako vzpomínku na 1. třídu.

Žáčci 1. tříd mají možnost bezplatného přihlášení do knihovny. Stačí přijít s rodiči, vyplnit přihlášku a už jen vybrat tu správnou knihu. Pohádkové království se těší na malé čtenáře.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu