Komise rady města

Zápisy komisí rady města

4. prosince 2018

 

Složení komisí rady města 2018-2022

15. listopadu 2018

Činnost komisí se řídí § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
 
Seznam komisí včetně členů je za nadpisem

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu