Komise rady města

Komise stavební - Jan Staček, Jiří Zajíc, Ing. Mlýnek, Josef Heneš st., Josef Volf, Petr Novák
Komise dopravní - Mgr. Rouzek, Mgr. Hrabina, Petr Novák, Bc. Pařil, Ing. Šár
Komise sociální a zdravotní - Irena Šťastná, Flodrová, Kadlec, Mgr. Kánovičová, Knirschová, Pirnusová 
Komise výběrová - Petr Hemala, Hubáček, Ing. Kudrna, Ing. Dvořáková, Staček, Mgr. Pavlů, Pavel Dubš
Komise životního prostředí - Ing. Ondra Pavel, Ing. Osička Roman, Mgr. Hauser Dušan, Ing. Václav Procházka, Antonín Krása st.
Komise kulturní a školská - Kloudová, DiS., Milan Vašuta, Mgr. Mikelová, Mgr. Veselý, Alena Bilavčíková
Redakční rada - Aleš Saitl, Mgr. Mikelová, Alena Bilavčíková, Mgr. Janičatová, Bc. Novák, Ing. Svoboda

Grantová komise - Kloudová, DiS., A.Bilavčíková, M.Vašuta, Mgr. Mikelová, Ing. Forýtková, Bc. Novák

Komise odpovídající starostovi:

Komise přestupková - předseda Mgr. Černotová

Komise sociálně-právní ochrany dětí - předseda Ing. Svoboda 

 

Činnost komisí se řídí § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

 

Zápisy komise dopravní: 

- 1/2014

- 2/2015

- 3/2015

- 4/2015

- 5/2016

- 6/2016

- 7/2016

- 8/2017 , příloha 1 a příloha 2

- 9/2017

- 10/2017

- 11/2018

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu