Komunitní centrum Pfann

30879  30878

Komunitní centrum představuje objekt, kde by byl prostor pro poskytování sociálních služeb, poradenství, setkávání, volnočasové aktivity, vzdělávání pro všechny obyvatele regionu a to napříč všemi generacemi.

Co tedy vlastně po rekonstrukci hotelu Pfann v objektu vzniklo?

Ve zrekonstruovaném objektu jsou:

  • realizovány volnočasové aktivity, kulturní, zájmové a vzdělávací akce. Např. klubové aktivity napříč generačním spektrem. Bude zde cvičná výuková prodejna Odborného učiliště Cvrčovice, aktivity pro rodiče s malými dětmi (prostory pro mateřské centrum), klubovny pro setkávání dětí a mládeže, klubovna pro seniory
  • zázemí pro poskytování sociálních služeb: terénní pečovatelská služba, kontaktní centrum – „street worker“, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
  • provozovány poradny pro klienty a obyvatele regionu: např. psycholog – poradna pro mezilidské vztahy, manželství a rodinu; etoped – resocializační a terapeutická péče pro děti a mládež a další.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu