Komunitní centrum Pfann

Hotel Pfann se nachází v centru města Pohořelice, zhruba pět minut pomalé chůze z autobusového nádraží, pět minut od pošty, sedm minut od objektu zdravotního střediska, základní školy, mateřské školy a střediska volného času. Jeho ideální poloha v centru města si více měné sama řekla o myšlenku zřídit v tomto památkově chráněném objektu multigenerační centrum města, které by sloužilo nejen občanům Pohořelic ale i celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (tedy zhruba 13,6 tis. obyvatel).

Něco málo z historie objektu: První zmínky o objektu jsou z 16. a 17. století, kdy se datují pozdně renesanční počátky výstavby. Jednopodlažní renesanční jádro s klenutým prostorem bylo součástí svobodného statku a pravděpodobně se zde nacházela jedna ze dvou pohořelických hospod (Dolní hospoda). Ta často měnila majitele a byla také spolu s dvorem a mnoha dalšími domy pravděpodobně vyrabována a vypálena při vpádu Tatarů. Hospoda, nyní již označována jako hospoda U bílého koníčka nezanikla. Roku 1682 dostala dvůr darem hraběnka Marie Anna Františka z Valdštejna provdaná Paarová a nechala jej přestavět na reprezentativnější přechodné bydlení pro sebe a své dcery v barokním stylu s patrovými arkádami zdobící obě křídla otevřenými do dvora. Současný půdorys objektu ve tvaru písmene L vznikl během této barokní přestavby. V dalších letech Pohořelice zachvátilo několik požárů, které však naštěstí objekt nezasáhly a nepoškodily. Velký požár roku 1806 pravděpodobně poškodil i hospodu a bylo silně poničené druhé nadzemní podlaží a část krovu, který byl však nahrazen až v 19. století. V 70. a 80. letech 19. století došlo k poklasicistní přestavbě zájezdního hostince na hotel. Majitelem byl stavebník Johann Pfann, po jeho smrti vdova do hotelu neinvestovala a spíše jej pronajímala. Jedním z pronajímatelů byl na konci 19. století Jakob Tunkel, který zde provozoval restauraci. Od začátku 20. století měl objekt hotelu pronajatý pohořelický cukrovar.

Přístavby v první polovině 20. století (přístavba schodiště, kuchyně a toalet) velmi necitlivě narušily celkový vzhled a stavebně technický stav objektu a definitivně zaslepily obě podlaží a arkádové chodby. Další stavební změny se odehrávaly v interiérech, bylo výrazně změněno dispoziční řešení objektu.

Po osvobození v roce 1945 byly majitelky odsunuty a hotel, jako německý majetek konfiskován a přesel do správy města Pohořelice, které v současné době prostory pronajímá jako komerční prostory a provozuje se zde Klub seniorů.

Co je to multigenerační komunitní centrum?

Komunitní centrum představuje objekt, kde by byl prostor pro poskytování sociálních služeb, poradenství, setkávání, volnočasové aktivity, vzdělávání pro všechny obyvatele regionu a to napříč všemi generacemi.

Co tedy vlastně po rekonstrukci hotelu Pfann v objektu vznikne?

Ve zrekonstruovaném objektu budou:

  • realizovány volnočasové aktivity, kulturní, zájmové a vzdělávací akce. Např. klubové aktivity napříč generačním spektrem. Bude zde cvičná výuková prodejna Odborného učiliště Cvrčovice, aktivity pro rodiče s malými dětmi (prostory pro mateřské centrum), klubovny pro setkávání dětí a mládeže, klubovna pro seniory
  • zázemí pro poskytování sociálních služeb: terénní pečovatelská služba, kontaktní centrum – „street worker“, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
  • provozovány poradny pro klienty a obyvatele regionu: např. psycholog – poradna pro mezilidské vztahy, manželství a rodinu; etoped – resocializační a terapeutická péče pro děti a mládež a další.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu