Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021

Název projektu: Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021

 Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006541

Město Pohořelice získalo dotaci na podporu procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu města Pohořelice a na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021.

V rámci tohoto projektu byl vytvořen Komunitní plán sociálních služeb pro celý správní obvod ORP Pohořelice na období 2019-2021.

Vytvořený dokument Komunitního plánu sociálních služeb naleznete pod tímto odkazem, případně na stránkách Odboru sociálního a zdravotního, Městského úřadu Pohořelice.

Realizace projektu probíhala v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 1,012 mil. Kč, z toho schválená dotace je ve výši 961,9 tis. Kč.(tj. 95%) V současné době probíhá závěrečné vyúčtování projektu.

 

20161

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu