Elektrozařízení a baterie

 

3832Červené kontejnery městu zdarma poskytla nezisková společnost ASEKOL, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště.

S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Vývoz probíhá 1× měsíčně a zajišťuje ho na náklady ASEKOLu smluvní dopravce.

Kontejnery jsou rozmístěny ve městě v blízkosti stanovišť sběrných nádob na tříděný komunální odpad – ulice Brněnská u Jednoty, ulice Znojemská u Jednoty, lokalita Polní I. a ul. Hybešova.

Do těchto kontejnerů PATŘÍ např.: baterie a drobné elektrozařízení, jako jsou např:  počítačové vybavení, kalkulačky, mobilní telefony, rádia, varné konvice, elektronické hračky, apod. Tzn. taková elektrozařízení, která vyhovují svým rozměrem velikosti vhozového otvoru do kontejneru 30×50 cm.

Kontejnery jsou vybaveny boxem pro individuální sběr použitých baterií.

Do kontejneru NEPATŘÍ: zářivky, úsporné žárovky, televize, monitory, velké domácí spotřebiče, tonery, CD, videokazety a jiná záznamová media . Tato a podobná velká i malá elektrozařízení mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře. 

4022

budově Městského úřadu, v přízemí u vchodu, je umístěn E-box, kde je možné taky drobné elektrozařízení a baterie odevzdat. 

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu