Krajský soud v Ostravě

Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov ze dne 9. 10. 2001 a části opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 3. 11. 2016

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu