Krizové řízení a ochrana obyvatel

Projekt "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ"

7. dubna 2017

HZS JmK ve spolupráci s Policií ČR – Krajským ředitelstvím JMK a Zdravotnickou záchrannou službou JMK, p. o., zpracoval materiál k projektu „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“. Více informací naleznete uvnitř článku.

Povodně a povodňové komise

31. března 2017

Povodně  jsou jednou z mimořádných událostí, které mohou postihnout území obce nebo celého správního obvodu. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Bezpečnostní rada ( BR )

1. července 2015

Bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.
Předsedou bezpečnostní rady bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.

 

Krizový štáb (KŠ) obce a jeho úkoly

1. července 2015

Krizový štáb určené obce je pracovním orgánem starosty. Starosta jej zřizuje k řešení krizových situací.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

31. prosince 2013

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena Usnesením vlády ČR č. 805 ze dne 23.10.2013.

http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2020-s-vyhledem-doMimořádné události

1. února 2011

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost - http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi?highlightWords=mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1+ud%C3%A1lost

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

31. října 2005

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

 

Připravenost na krizové situace

13. října 2005

Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností. Příručka je formátu PDF.
Příručka (*.pdf 486kb)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu