Kultura

Jakubské hody v Pohořelicích

22. června 2017

Krojovaná chasa z Pohořelic vás srdečně zve na Jakubské hody, které se budou konat 29. - 30.7.2017.

Pozvánka na prohlídku z věže kostela a konírny

22. června 2017

Vyhlídky z věže kostela sv. Jakuba Většího a dny otevřených dveří muzejního spolku v konírně ul.Pšeničná, v měsíci červen - srpen 2017.

Rockfest Pohořelice 2017

21. června 2017

Rockfest Pohořelice 24.6.2017

Tuning Motor Párty Vyškov

19. června 2017

Pozvánka na tradiční motoristickou akci Tuning Motor Párty Vyškov, která se bude konat 14. - 15.7.2017 na letišti ve Vyškově.

Den Matek s Marcelem Zmožkem

15. května 2017

V sobotu 13. května 2017 se v sále Radnice konala oslava Dne matek. Starosta města Ing. Josef Svoboda poděkoval a popřál všem maminkám k jejich svátku. Kytičku písní a dobrou náladu přinesl  Marcel Zmožek.

Léčivé divadlo

11. května 2017

v sobotu 6.května 2017 se konalo v sále Radnice Léčivé divadlo Gabriely Filippi " Chlapec, který viděl pravdu". Hostem druhé části představení  byl RAFAEL EbRampti - zakladatel colorologie - nauky nejen o barev působení, lektor, terapeut a především člověk nahlížející na život holistickým způsobem.

Vítání ptačího zpěvu v Pohořelicích

11. května 2017

V sobotu 6.5. 2017 se konal 3.ročník vítání ptačího zpěvu v Pohořelicích. Prošli jsme se  přes park  ke splavu do Cvrčovic, počasí nám přálo. Děkuje účastníkům, kteří přišli v hojném počtu a Ing.Krásovi za pěkné povídání.

Nabídka letních jazykových kurzů pro děti

8. března 2017

English Is Fun- letní intenzivní týdenní jazykové kurzy pro děti.

Podpořte nás

24. února 2017

Slavnosti města jsou částečně financovány z rozpočtu Města Pohořelice. Rozpočet nepokryje veškeré náklady na slavnosti. Část nákladů je hrazena ze sponzorských darů. Celé slavnosti jsou pro návštěvníky zdarma. Velice si ceníme toho, že slavnosti města podporují také podnikatelské subjekty, které v Pohořelicích a okolí působí, bez jejich podpory by nebyl program zdaleka tak bohatý. Pokud by měl kdokoliv zájem se na slavnostech podílet, budeme velmi rádi.

Jak nás můžete podpořit?

Z Vaší strany se může jednat o finanční sponzorský dar (resp. platba za reklamu Vaší firmy při Slavnostech města Pohořelice a okolí), který bude použit na úhradu vystoupení umělců, zajištění technického zázemí Slavností apod.

 

 

Co nabízíme?

Prezentaci Vaší firmy na této akci, prostor pro umístění reklamy, logo na oficiálních plakátech a letácích (programech), které jsou distribuovány do všech domácností v našem okrese.

Nechceme, aby naši partneři byli „pouhými“ dárci, kteří si dar odepíší z daňového základu a na všech propagačních materiálech uvidí své logo. Chceme poskytnout i něco navíc. Slavnosti města jsou akce, která má již svoji tradici a hlavně je pořádána pro občany města a okolí, jako akce k setkávání sousedů, spolupracovníků, přátel, občanů a jejich příbuzných. Snažíme se také o to, abychom tímto podpořili úspěch našich partnerů mj. tím, že jeho zaměstnanci budou hrdí na to, že jejich společnost podporuje slavnosti města Pohořelice.

Naším cílem je, aby si partner na konci roku mohl říci: „Slavnosti města Pohořelice byla jedna z dobrých investic, které jsme letos udělali.“

Chcete být i Vy partnerem Slavností města Pohořelice?

Za realizační tým Alena Bilavčíková

Patnáctý ročník ZeloFestu

22. února 2017

V sobotu 28.1. se uskutečnil v sále Radnice patnáctý ročník ZeloFestu. Bylo vystaveno celkem 130 vzorků kysaného zelí, z toho tři vzorky zelí červeného. Jako každým rokem vyplnily kulturní program Mažoretky při základní škole Pohořelice a Novoveská Štístka. Nedílnou součástí každého ročníku je i hudební doprovod, o který se letos postarala cimbálová muzika Ponava pod vedením primáše Ivo Farkaše. Záštitu nad celou akcí převzal senátor ing. Jan Hajda. V silné konkurenci vzorků z celé republiky se na prvním místě umístila paní Jarmila Mikulcová z Pohořelic. Druhé místo obsadil pan Miroslav Kolář z Hronova. Třetím místem byl odměněn vzorek pana Karla Uldrycha z Dobřan u Plzně.

Děkujeme všem vystavovatelům za poskytnuté vzorky, sponzorům za podporu a všem návštěvníkům za účast. Dovolujeme si vás současně pozvat na šestnáctý ročník, který se uskuteční 3.2.2018. Za pořadatele Aleš Saitl

                                                                                                                                                          

Promoce studentů VU3V v Praze

18. ledna 2017

V pondělí 16. ledna 2017 se v aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila slavnostní promoce prvních absolventů Virtuální univerzity třetího věku z Pohořelic.Hlavní promoční přednesl a Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých konzultačních středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF.  Tímto studium na VU3V v Pohořelicích NEKONČÍ.  Další semestr zahajujeme  9.února 2017 v 10.hodin na kulturním středisku v Pohořelicích, Brněnská 2 – učebna v 1.patře. Noví studenti jsou vítáni.

Foto - ples města 2017

18. ledna 2017

14.ledna 2017 se konal XI. Reprezentační ples města Pohořelice. Ples zahájil starosta města Ing. Josef Svoboda a místostarosta Bc.Miroslav Novák novoročním přípitkem, poté 8 členů taneční skupiny Starlet Brno zatančilo valčík. K tanci hrála skupina JuniorBand. Překvapením večera byla dvojice artistů vystupující pod názvem Bohemia  show.

Za bohatou tombolu děkuje všem sponzorům.

Město Pohořelice, DHL Supply Chain,s.r.o., Sušárna Pohořelice, s.r.o., SM-Building s.r.o.,Brno, CTP Invest, spol. s r.o., STREKON A-Z, s.r.o., Manuli Hydraulics Europe s.r.o, Stavebniny STAVOSPOL, AUTOCENTRUM Kurimai, ABK 99, s.r.o., Pohořelice, Viktor Lender, České štěrkopísky spol.s.r.o.,Praha, Jindřich Kašpárek, Pohořelice, Servis plynových zřízení -Bc. Petr Koňák, D.A.S. Rechtsschutz AG, - Praha, CPI Moravia Books, s.r.o, lékárna Cyrmex, s.r.o., Josef Šišovský, Vavřík s.r.o., OU Cvrčovice, Denisa Chloupková, Kosmetika Trnovská TLAK SMOLÍK s.r.o., Rybníkářství Pohořelice a.s., Jana Procházková, Autodíly Kurimaj Milan, Jednota Mikulov , DB OIL- Radovan Pařil, IMOS Brno, a.s., Drogerie Jana Langerová, barman Mário, HULMAN-kovošrot, s.r.o., Armex Energy,a.s.,Pohořelice, UNIMAT v.o.s., Pohořelice, Lékárna ARNICA Pohořelice, Montop,spol.s.r.o., Pohořelice, Bzduch PETR-MASO-Uzeniny.

Novoroční koncert v kostele - foto

9. ledna 2017

V sobotu 7.ledna 2017 se v kostele sv.Jakuba Staršího konal novoroční koncert barokní hudby "Ensemble Serpens cantat " ve složení: Alice Ondrejková - soprán, Jan Ondrejka - tenor, Martin Flašar - barokní housle, Kamila Dubská - cembalo. Mrazivé počasí potrápilo účinkující, kteří hráli na barokních nástrojích a vzhledem k nízké teplotě, bylo potřeba nástroje neustále dolaďovat.  Ale ani tato malá potíž, nepokazila posluchačům pěkný zážitek. V kostele bylo ještě možné si prohlédnout unikátní výstavu betlémů od různých dárců, včetně betlémů z cizích zemí.  

Historie města

5. března 2013

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu