Kultura

Prodej knihy

6. prosince 2018

Knihu " Město Pohořelice" můžete zakoupit v knihovně na Radnici na ul. Brněnská 2 a na pokladně městského úřadu na ul. Vídeňská 699. Cena je 450,- Kč.

Česko zpívá koledy 2018

6. prosince 2018

Zveme Vás na tradiční  zpívání koled, které se bude konat 12.12.2018 v 18.00, od 17.00 vánoční zvyky a tradice, Akce se bude konat u kostela Sv. Jakuba. Těší se na vás ZUŠ Pohořelice

Pozvánka na XIII.ročník ples Města Pohořelice

6. prosince 2018

Město Pohořelice vás zve 19.ledna 2019 na  XIII.reprezentační ples Města Pohořelice.

Pozvánka na divadelní představení

6. prosince 2018

Divadlo Artur a Město Pohořelice vás zve na komedii " HLEDÁM MILENCE ZN: spěchá ", která se bude konat 6. 1. 2019 v 19.00 v KINĚ v Pohořelicích. Hrají: Bořek Slezáček, Mirek Šimůnek, Eva Decastelo, Vlasta Korec, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Josef Hervert. Vstupné 380,-/350,- Kč. Předprodej od 29.11.2018 v Městské knihovně a na KIC Pohořelice a www.ticketevent.cz

 

Pozvánka na Novoroční koncert

6. prosince 2018

Město Pohořelice a místní farnost vás zvou v sobotu 5.ledna 2019 v 15 hodin do kostela Sv. Jakuba Staršího v Pohořelicích na Novoroční koncert.

Zahájení adventu 2018

3. prosince 2018

V sobotu  1. prosince jsme  zahájili Advent u kostela za mrazivého počasí. Úvodního slova se ujal pan starosta Novák a pan děkan Svoboda, po té zazpívaly děti ze Základní umělecké školy koledy. Děti ze Střediska Volného času zatančily. Jako hosté vystoupily kozy. Majitelka koz Julinky, Elenky a Reginky dětem názorně předvedla, co kozy jedí a co nemají rády. Dokonce kozu i podojila. Kozičky také ukázaly, jak jsou šikovné - podávaly nožku, podlézaly, prolézaly různé překážky, také měly nacvičený pohyb na říkanky. Nejvíce jsme asi byli překvapeni, když Elenka vyskočila na auto a dokonce na něm i zatančila. Na závěr  si mohli děti kozičky pohladit a povodit, za to dostali kozí razítko. Děkujeme všem vystupujícím, že i v také zimě navodili adventní náladu. Od 16. hodin se konaly v budově ZUŠ Pohořelice tradiční adventní dílny. Od 19. hodin začalo na Radnici již tradiční vánoční posezení u cimbálu. Jako první vystoupil Rozmarýnek, poté cimbálová muzika Kasanica a Mužáci z Pohořelic. Děkujeme všem účinkujícím a doufáme, že jsme účastníky alespoň trochu vánočně naladili.

Živý betlém u kostela

28. listopadu 2018

SVČ Pohořelice vás zve 16.12 ve 14.00 hod. před kostel Sv. Jakuba v Pohořelicích na živý betlém.

Pozvánka na Silvestr 2018

24. října 2018

Pozvánka na Silvestra 2018 v sále Radnice v Pohořelicích

Oslavy 100 let republiky

22. října 2018

V neděli 21. října 2018 jsme oslavili 100. výročí republiky. Ve 12 hodin zasadili skauti za přítomnosti starosty města Ing. Josefa Svobody, místostarosty Bc. Miroslava Nováka, DiS.  a dalších občanů slavnostně  v parku strom Svobody. U stromu je umístěn kámen s pamětní deskou. Ve 14 hodin na nám. Svobody jsme oslavy zahájili Československou státní hymnou, kterou zazpívala paní Zdeňka Šíchová. Po úvodním slově pana starosty nám vojáci z divadla historie v pohybu EXULIS předvedli dvě komentované ukázky z válečného období 1914 - 1918, a také útok na kulometné hnízdo. Návštěvníci si mohli vyzkoušet airsoftové repliky zbraní. V parku byly rozmístěny stanoviště skautů.

V rámci oslav  jsou ve městě vyvěšeny vlajky, je možné navštívit výstavu Muzejního spolku v Konírně, na Radnici je ve vstupu výstava prezidentů. Okna základní školy jsou vyzdobena vlaječkami a ve výloze Cukrárny Marta je výstava SVČ Pohořelice.

8.ročník Pohořelického folkobraní

15. října 2018

Město Pohořelice a skupina Máš Čas Band pořádali  13.10.2018 - 8.ročník Pohořelického folkobraní  v sále Radnice. Zahrály skupiny ALIBABA, F.T.PRIM. Na závěr zahrála skupina Máščasband.

Jubilanti a Den seniorů

2. října 2018

V pátek 28.září 2018 jsme oslavili s jubilanty jejich významná životní jubilea. Této akce se zúčastnilo 36 hostů a nejstarší byla paní, které je 96 let. Všem přítomným byla předána kytka a malý dárek. Blahopřáli starosta Ing. Josef Svoboda, místostarosta Bc.Miroslav Novák, DIS, Ing. Silvie Maturová a členky sociální a zdravotní komise: Irena Šťastná, Mgr. Milena Kánovičová a Soňa Pirnusová, která byla současně i jubilant. S přáním a básničkou přispěly dvě dívky, které připravila Mgr. Kánovičová. Na harmoniku zahrál již tradičně Ing. Štěpán Pirnus,  o občerstvení se postarala Lenka Suchánková. Všem, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme.

Akce pokračovala od 17. hodin koncertem, na kterém zazněly skladby ze známých oper, operetek a muzikálů. Olga Procházková - zpěv, Vlastimil Bialas - trubka piccolo, Jiří Bělík - hoboj, František Šmíd - klavír.

Akce muzejního spolku 2018

2. března 2018

Muzejní spolek připravuje na rok 2018 tyto akce:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu