Malešovice - návrh stanovení místní úpravy provozu

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti firmy Obec Malešovice, 664 65 Malešovice 50, IČO: 00488 038, po projednání s Policie České republiky, Krajské  ředitelství –  specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov, zveřejňuje dle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Malešovicích.

Celý dokument

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu