Měření rychlosti

Dle stanoviska Policie České republiky - na základě §79a zákona číslo 361/2000 Sb., v platném znění byly vydány souhlasy, aby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích prováděla městská policie měření rychlosti v uvedených částech města a uvedených obcích:

 • ul. Vídeňská Pohořelice
 • ul. Brněnská Pohořelice
 • ul. Znojemská Pohořelice
 • ul. Dlouhá
 • komunikace I/52 Pasohlávky
 • komunikace II/396 Branišovice
 • komunikace II/381 Vranovice

Měření se provádí v současné době na níže uvedených komunikacích těmito zařízeními:

 1. na komunikaci II/395, před bytovým domem č. p. 290 na ul. Vídeňská v Pohořelicích, směr centrum a Mikulov automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy.
  Zařízení - Ramer 10 T

  Souhlas PČR s měřením rychlosti , souhlas PČR s měřením rychlosti 2022 , příloha souhlasu PČR 2022
  Ověřovací listy zařízení - 2017, 2018, 2019, 2020, 2020/09 2021 2022
 2. na komunikaci II/416, kde je sledován úsek 470 m a to od rodinného domu č.p. 460 po rodinný dům č.p. 511 na ul. Znojemská v Pohořelicích. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
  Zařízení - SYDO Traffic Velocity, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.

  Souhlas PČR s měřením rychlosti souhlas PČR s měřením rychlosti 2022 , příloha souhlasu PČR 2022
  Ověřovací listy zařízení - 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 , 2021/11 2022
 3. na silnici I třídy číslo 52, kde je sledován úsek 103,26 m, na provizorním mostě přes Novomlýnské nádrže. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
  Zařízení - SYDO Traffic Velocity, GEMVEL0082 ver: 1.0, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.

  Souhlas PČR s měřením rychlosti na komunikaci I/52 Pasohlávky, most
  Souhlas PČR s měřením rychlosti na komunikaci I/52 Pasohlávky, most 2
  Ověřovací list zařízení - 2019  Měření ukončeno 4.3.2020


 4. na komunikaci II/416, kde je sledován úsek 290,4 m, od rodinného domu č.p. 941 po rodinný dům č.p. 664 na ul. Brněnské v Pohořelicích. Jedná se o úsekové měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
  Zařízení - Unicam VELOCITY3, CAM19002401 , výrobce CAMEA spol. s.r.o.

  Souhlas PČR s měřením rychlosti , souhlas PČR s měřením rychlosti 2022 , příloha souhlasu PČR 2022
  Ověřovací listy zařízení- 2019, 2020, 2021 2022
 5. na komunikaci II/396, kde je sledován úsek od rodinného domu čp. 80 po rodinný dům čp. 63 v obci Branišovice. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
  Zařízení - SYDO Traffic Velocity, GEMVEL0108, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.

  Stanovisko PČR k úsekovému měření rychlosti
  Veřejnoprávní smlouva
  Souhlad JMK s veřejnoprávní smlouvou 
  Oznámení MP Pohořelice
  Ověřovací listy - 2021 2022


 6. na komunikaci II/381 kde bude sledován úsek od rodinného domu č.p.600 po rodinný dům č.p. 670 v obci Vranovice. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
  Zařízení - SYDO Traffic Velocity, GEMVEL0107, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.

  Stanovisko PČR k úsekovému měření rychlosti
  Veřejnoprávní smlouva
  Souhlas JMK s veřejnoprávní smlouvou
  Oznámení MP Pohořelice
  Ověřovací listy - 2021 2022

Uvedená měřící zařízení jsou ve vlastnictví obce, mimo bod 3.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu