Mimořádné události

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

S jakými událostmi se můžete setkat na území Pohořelicka:

 • extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek - omezení dopravy a přístupnosti postižených oblastí, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
 • povodně, záplavy (protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami);
 • onemocnění většího  počtu  osob,  epidemie,  hromadné  nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
 • požáry, lesní požáry;
 • výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, přeprava škodlivin apod.), destrukce budov;
 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší
 • rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké);
 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě

Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost - http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi?highlightWords=mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1+ud%C3%A1lost

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu