Nádoby na tříděný odpad a elektronická evidence výsypů

Každá domácnost v Pohořelicích si může zdarma vyzvednout na Městském úřadu jednu sadu nádob na tříděný odpad – papír, plast a bioodpad. Pokud kapacita těchto nádob nestačí, je potřeba opatřit si vlastní nádoby a vyzvednout si na odboru životního prostředí Městského úřadu čip, aby byly tyto nádoby vyváženy. 

Odpadové nádoby je možné využívat pouze na ten odpad, pro který byly původně určeny a očipovány. V případě využití nádoby na jiný odpad, je nutné změnu nahlásit na odbor životního prostředí a vyměnit čip na nádobě. Dochází k využívání odpadových nádob očipovaných pro směsný komunální odpad ke svozu bioodpadu, což způsobuje problémy v evidenci odpadů.

Každý má možnost nahlížet do elektronické evidence výsypů odpadů na webové stránce: www.nasepopelnice.cz, kde jsou uvedeny jednotlivé výsypy nádob a další informace, mj. dosažené procento třídění odpadu jednotlivých domácností, které souvisí s výší slevy z poplatku za odpad. V případě, že nemáte platné přihlašovací údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailu ivana.galiova@pohorelice.cz (nutné uvést číslo popisné).

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ing. Ivana Galiová, e-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 017 497

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu