Návrh OOP, dopravní značení v obci Šumice č.j. MUPO-80317/2020/OD/KOP

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3967 v obci Šumice
Dokument
Situační plánek

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu