Návrh opatření obecné povahy č.j. 36812/OD/2019/SAM

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39521 Smolín - Medlov - Němčičky III/39522 ve Smolíně
Dokumentace
Situační plánek

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu