Návrh opatření obecné povahy č.j. JMK 158698/2017

Krajský úřad JMK vydává návrh opatření obecné povahy -  výjimku ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu