Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2021-2022

Město Pohořelice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 (dále jen návrh SVR). Návrh SVR je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři C336 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (pondělí a středa) od 7.30 hodin do 17.00 hodin.

Připomínky k návrhu SVR mohou občané uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 2.9.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu