Návštěva v partnerském městě BREZOVÁ POD BRADLOM

            Ve dnech 25. a 26. srpna 2006 se konal ve městě Brezová pod Bradlom (SK) již 15. ročník tradičního brezovského jarmarku. Město Pohořelice, jako jedno z partnerských měst  Brezové pod Bradlom, bylo také pozváno na tuto významnou kulturní akci.

            Zajímavý třídenní program byl zahájen pracovním setkáním s přestaviteli partnerských měst, kterými jsou kromě našeho města také Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav. Za Pohořelice se pátečního setkání zúčastnili starosta Ing. Josef Svoboda, tajemník MěÚ MVDr. Pavel Michalica, Ing. Hana Mlýnková, Renata Babčanová a Alena Bilavčíková. Cílem bylo navázat na dosavadní spolupráci a upřesnit jak dále by mohla daná města spolupracovat, jaké jsou možnosti společných projektů v oblasti dotací z EU, které by přispěly k rozvoji obou partnerských měst.

            Dalším bodem programu byla návštěva muzea Milana Rastislava Štěfánika v nedalekých Košariskách, kde se Štefánik narodil a na kterého jsou obyvatelé Brezové náležitě hrdí. Odpolední program tradičního jarmarku zahájila v místním kině (venku pršelo) svým vystoupením Novoveská štístka z DDM Pohořelice a Mažoretky při ZŠ Pohořelice – Sun Ladies, která sklidila u brezovského publika veliký potlesk. Hosté z partnerských měst mohli na oplátku obdivovat dynamický tanec místní taneční skupiny I.C.E., která působí při místním domě dětí a mládeže. Naše děti měly u publika takový úspěch, že bylo jejich vystoupení neplánovaně zařazeno ještě na sobotní dopoledne, kdy se – již za pěkného počasí - představily na brezovském náměstí.

            Sobotní program se nesl v duchu tradičního jarmarku, celé náměstí bylo zaplněno stánky, kde se předváděla tradiční řemesla, pečení koláčků, perníků a další ukázky lidové tvorby. Přestavil se také sváko Ragan z Brezové – místní lidový vypravěč.

            Celé setkání přispělo k nastartování další spolupráce v oblasti prohlubování sousedských vztahů. Obě města se potýkají se stejnými problémy v oblasti investičních potřeb, proto se zde nabízí řada možností vytvářet společné projekty v rámci dotačních titulů z Evropské unie.V letošním roce v rámci Slavností města Pohořelice a okolí, jsme se mohli seznámit s brezovskou kulturou díky folklórnímu souboru Brezovská muzika. Také v dalších letech bychom chtěli přiblížit našim občanům více tuto oblast a kulturu.

            Město Brezová pod Bradlom je město nacházející se v okrese Myjava (Trenčínský kraj). Počtem obyvatel se dá srovnat s naším městem (5 403 obyvatel). Město leží v malebné pahorkatině na západě Slovenska, z východu ho lemují severní výběžky Malých Karpat, ze severu Myjavská pahorkatina s nejvyšším vrcholem Bradlo (543m), který tvoří dominantu města. Na jihozápadě lemuje město Záhorská nížina. Město leží v nadmořské výšce 280 m. Mezi slavné rodáky dané oblasti, na které je město Brezová pod Bradlom hrdé, patří vědec, politik, diplomat a voják – Milan Rastislav Štefánik, jedna z nejvýznamnějších osobností nejenom slovenských, ale i českých novodobých dějin, který stál u zrodu Československé republiky v roce r. 1918. Na vrcholu hory Bradlo poblíž města byla na jeho památku vybudována v letech 1927-1928 mohyla M.R. Štefánika.

                                                                                                                  Ing. Hana Mlýnková - regionální rozvoj

 

Muzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách u Brezové pod Bradlom     

muzeumBrezova01_M_160.jpg muzeumBrezova02_M_160.jpg muzeumBrezova03_M_160.jpg

Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle

mohyla01_M_160.jpg mohyla02_M_160.jpg

Brezová pod Bradlom

okolibrezova01_M_160.jpg okolibrezova02_M_160.jpg okolibrezova03_M_160.jpg

Vystoupení Novoveských štístek a Sun Ladies - Mažoretek v Brezové pod Bradlom

brezovastistka01_M_160.jpg brezovastistka02_M_160.jpg brezovamazoretky01_M_160.jpg brezovamazoretky02_M_160.jpg

Místní taneční skupina I.C.E. - Brezová pod Bradlom

brezovaICE_01_M_160.jpg brezovaICE_02_M_160.jpg

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu