Nepodstatné změny v zadávacích dokumentacích

Aktualizovaná zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
(2. a 3. část projektu)

 

Město Pohořelice jako zadavatel veřejné zakázky doplňuje a upravuje zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení. Zadavatel tak reaguje na drobné formální chyby a zjištěné skutečnosti, které by mohli vést ke zbytečným dotazům od potenciálních uchazečů.

V zadavací dokumetaci na IS ekonomických agend byly doplněny požadavky na příjmové agendy - v zadání byly sice zmíněny, ale nebyly specifikovány v tabulce zadavací dokumentace.

V zadavací dokumentaci na redakční systém správy obsahu webových stránek Města Pohořelice, byly upraveny následující požadavky :

  • zrušen požadavek na duplicitu článku v rámci obsahu webových stránek - důvodem je nejednoznačný odkaz na článek, s kterým by mohli mít problém webové vyhledavače

  • hromadný tisk uveřejněných článků do formátu PDF - důvodem je nemožnost nakoupit SW třetí strany, který by tuto funkcionalitu plně splňoval (podpora češtiny a správná interpretace CCS stylů podle normy)

  • byly opraveny formální chyby (překlepy) ve smlouvách o dílo

Pro oboustranné zjednodušení práce s vyplňováním příloh a jejich následným vyhodnocováním byly předělány tabulky, které jsou obsahem příloh tak, aby bylo možné je vyplnit pomocí počítače bez nutnosti jakýkoliv neoprávněných manipulací.

Ta tímto účelem jsou na následujících odkazech ke stažení „excelovské“ dokumenty, které obsahují aktualizované tabulky zadávacích dokumentací k vyplnění technických specifikací uchazečů.

Tyto vyplněné tabulky plnohodnotně nahrazují vyplněné přílohy, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci v odstavci 3.4. Cena.

Tabulky požadujeme vytisknout barevně a i barevně je převést do PDF formátu na CD nosič, který je povinnou součástí nabídky, kde budou spolu s ostatními dokumenty. Současně budou na CD nosiči i vyplněné tabulky v původním formátu, pro pohodlnější srovnání nabízených hodnot. Barevné vyvedení je nutné z důvodů správné publicity projektu.

Následující tabulka obsahuje odkazy na aktuální zadavací dokumentace ve formátu *.xls a smlouvy o dílo ve formátu *.doc

Spisová služba

zadávací dokumentace

smlouva

IS ekonomických agend

zadávací dokumentace

smlouva

Vyvolávací systém

zadávací dokumentace

smlouva

Redakční systém

zadávací dokumentace

smlouva

Elektronické formuláře

zadávací dokumentace

smlouva

Desktop manager system

zadávací dokumentace

smlouva

 

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica - tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka - informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz

vyvěšeno : 14.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu