Novinky v odpadovém hospodářství

Zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu

Z důvodu časté přeplněnosti kontejnerů na tříděný odpad na veřejných sběrných místech byla od června 2020 zvýšena frekvence svozu odpadu. Papír a plast je nyní svážen v týdenním intervalu, dosud to byl čtrnáctidenní interval. Toto opatření s sebou nese zvýšení nákladů na odpadové hospodářství města. Po třech měsících proto bude vyhodnoceno, zda je nutné častější svoz tříděného odpadu zachovat, nebo bylo zvýšené množství odpadu pouze přechodné v souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy byly lidmi více využívány zásilkové služby a zvýšilo se tak množství odpadů z obalového materiálu. Frekvence svozu odpadu z domácností zůstává nezměněna.

Mrtvý divočák do plastů nepatří!

V této souvislosti upozorňujeme občany, aby odpady do kontejnerů vhazovali stlačené, odpady důsledně třídili a do jednotlivých kontejnerů vhazovali pouze odpady, pro které jsou určeny. To se v mnohých případech neděje, a nezůstává přitom jen u příměsí jiných odpadů z domácností – v kontejnerech na tříděný odpad byla nalezena i mrtvá těla zvířat, včetně jednoho kusu divokého prasete. Ačkoli to možná může vyvolat úsměv, činí toto chování občanů svozové společnosti velké problémy při následné manipulaci s odpadem na třídící lince. I když pomineme extrémy, jakékoli jiné odpady než ty, pro které je daný kontejner určen, znehodnotí celé množství vytříděného odpadu. Tento odpad pak není možné dále využít a skončí na skládce, což neprospívá životnímu prostředí ani městské pokladně.

Nový typ kontejneru na textil, tzv. „Chytrý tučňák“

29229Na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad na ul. Brněnská u prodejny Jednoty byl umístěn nový kontejner na textil, tzv. „Chytrý tučňák“. Jedná se o nejnovější typ sběrného kontejneru spol. Textil ECO, a. s., na jehož vývoji se podílelo i VUT Brno - katedra průmyslového designu. Kontejner je nově osazen i výdejními boxy. Na jednom místě tak občané získají možnost odevzdat oděvy, které nepotřebují, a současně si zde mohou vyzvednout balíček s oděvy vybranými na e-shopu firmy (genesis-eshop.cz), a to v podstatě kdykoli. Nabízena je kompletní služba, která prodlužuje životnost oděvů a šetří tak životní prostředí. Na horní části kontejneru jsou umístěny solární panely, prostřednictvím kterých je „Chytrý tučňák“ dobíjen. Kontejner dále obsahuje USB porty, díky nimž si lidé mohou nabít svůj mobilní telefon. Současně je každý kontejner vybaven senzory, které zaznamenávají teplotu, prašnost, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak v okolí kontejneru, a také displej, který tyto informace zobrazuje. Připravuje se aplikace umožňující sdílení těchto informací. 

Ke snížení „uhlíkové stopy“ přispělo i Město Pohořelice

Město Pohořelice v roce 2019 přispělo díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. V roce 2019 bylo v Pohořelicích vytříděno 589,272 t odpadu (papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů), což představuje dosažení úspory 683,073 tun emisí CO2 ekvivalentu a úspory energie 12 784 168 MJ. Současně město získalo od společnosti EKO-KOM, a. s. za provoz systému tříděného sběru částku 936 761 Kč.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ (ivana.galiova@pohorelice.cz)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu