Novoroční koncert 2018 v kostele

 

Husak Quartet

Kde čtvrtým je posluchač…

Smyčcové těleso pod názvem Husak Quartetna české hudební scéně působí již čtvrtým rokem. Je charakteristické svým multižánrovým pojetím hudebního přednesu a inspirativní myšlenkou vzájemně sdílené jedinečnosti. Členové kvartetu (student JAMU Martin Husák - housle, brněnští konzervatoristé Radek Blahuš – housle, Matěj Kovanda – violoncello) si totiž uvědomili, že stejně jako je každý z nich jedinečný co do vlastního chápaní hudby, tak i posluchači mají různé zájmy, touhy a preference. Společně věří, že právě tento moment činí hudbu krásnou. Proto originální interpretací tradičního i netradičního, klasického i populárního, vážného i humorného repertoáru usilují o maximální přiblížení se posluchači, který se během koncertu zcela regulérně stává čtvrtým hráčem smyčcového tělesa. Velkou devizou Husak Quartet jsou vystoupení nabitá energií, vtipem, virtuózní technikou i improvizační příměsí. Husak Quartet se takto zúčastňuje mezinárodních soutěží komorní hudby, koncertuje na letních festivalech, svatbách a jiných společenských událostech a pořádá i oblíbené hudebně-vzdělávací programy pro děti a mládež. Novinky ze života Husak Quartet sledujte na www.husakquartet.cz nebo na facebooku.

 

18577

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města

24947

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu