Nový sběrný dvůr

Vážení občané, dne 02.08.2022 bude v našem městě otevřen nově vybudovaný a moderně zařízený sběrný dvůr, který přinese významné zlepšení služeb v oblasti nakládání s odpady. Tento sběrný dvůr je umístěn na ulici Loděnická  č. p. 1079, parc. č. 800/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou (nedaleko původního sběrného místa). Pro provoz sběrného dvora byla vydána již všechna potřebná povolení. Sběrný dvůr byl navržen s takovou kapacitou, aby mohl sloužit občanům Pohořelic včetně městských částí Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr a také občanům obcí Malešovice, Odrovice, Loděnice, Cvrčovice, a to u veškerých komunálních odpadů bezplatně, na základě předložení občanského průkazu. Na sběrném dvoře bude možné bezplatně odkládat papír, plast, sklo, kovy, nebezpečné odpady, bioodpad, objemný odpad, dřevo, vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky, baterie, použitý textil, pneumatiky a jedlé oleje, vše v běžném množství produkovaném v domácnostech. Dále zde bude možné odevzdat i stavební suť za poplatek, platit lze pouze platební kartou. Otevírací doba sběrného dvora byla zvolena tak, aby bylo možné předat odpady jak v pracovní dny, tak i o víkendu, a to v úterý a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Odpady z tohoto sběrného dvora budou předávány v souladu s principy současného odpadového hospodářství přednostně k recyklaci nebo jiným druhům využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  Na vybudování sběrného dvora získalo město Pohořelice dotaci z Operačního programu životní prostředí - CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012003 - Sběrný dvůr Pohořelice, ve výši 7 046 335,81 Kč. Věříme, že nový sběrný dvůr přinese našim občanům další zlepšení služeb poskytovaných městem a přispěje také ke zlepšení životního prostředí v Pohořelicích a okolí.   

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí Městského úřadu Pohořelice, kontakt: ivana.galiova@pohorelice.cz tel. 720071497

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu