Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011,o ochraně nočního klidu a stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zabezpečení veřejného pořádku.
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu