Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2020

15. května 2020

o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020

14. února 2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2020

9. ledna 2020

o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2020

9. ledna 2020

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2020

9. ledna 2020

o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019

6. září 2019

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019

20. června 2019

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2019

4. března 2019

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2018

4. října 2018

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

27. června 2018

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017

20. listopadu 2017

o regulaci hlučných činností

OZV města č. 2/2017

25. října 2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pohořelice.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

27. března 2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016

15. září 2016

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

15. prosince 2012

 

 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu