Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

Upozornění pro občany - OZV

11. ledna 2023

Upozorňujeme tímto občany, že právní předpisy vydávané městem Pohořelice po 01. 01. 2022 již nebudou vyvěšovány na webové stránce města, ale v souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, budou vyhlašovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na následujícím odkazu - vyhledávání OZV

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2021

16. prosince 2021

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecné závazná vyhláška města č. 1/2021

4. března 2021

obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města č. 6/2020

1. ledna 2021

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2020

15. května 2020

o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020

14. února 2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2020

9. ledna 2020

o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2020

9. ledna 2020

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019

6. září 2019

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019

20. června 2019

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2019

4. března 2019

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2018

4. října 2018

kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Nařízení města Pohořelice č. 1/2018

27. června 2018

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2017

20. listopadu 2017

o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

15. prosince 2012

 

 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu