Právní předpisy města

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2015

1. ledna 2016

o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2015

23. července 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Pohořelice

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2013

28. dubna 2013

kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

15. prosince 2012

 

 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

14. prosince 2012

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  (změna OZV č. 1/2013)

Nařízení města Pohořelice č. 1/2012, kterým se vydává Tržní řád

10. října 2012

Plné znění nařízení města Pohořelice č. 1/2012, kterým se vydává Tržní řád (8,3 MB, PDF)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

1. července 2011

o ochraně nočního klidu o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
                                                                                                                                         Formulář žádosti (doc)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

15. května 2009

kterou se vydává Požární řád města Pohořelice

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006

12. dubna 2006

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 12/2006

11. dubna 2006

o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006

10. dubna 2006

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006

15. února 2006

o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006

14. února 2006

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

14. února 2006

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1997, o městské policii v Pohořelicích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

14. února 2006

O závazných částech změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města 13885
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu