OBĚDY DO ŠKOL

Rada města Pohořelice dne 31.5.2017 schválila Program OBĚDY DO ŠKOL, který stanovuje jednotný postup pro využívání účelových neinvestičních finančních příspěvků, které budou přiděleny  z rozpočtu města Pohořelice mateřským a základním školám zřízeným městem Pohořelice, pro účely stravování dětí a žáků v zařízeních školního stravování.

Jedná se o děti a žáky, kteří jsou žáky ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, Pohořelice a děti, které plní předškolní docházku v MŠ Pohořelice, Hybešova 955.

Žádost o finanční příspěvek podává zákonný zástupce dítěte na Městský úřad Pohořelice, Kancelář tajemníka, do 15. září, žádost se podává na daný školní rok tj. (pokud chce rodič žádat o příspěvek na školní rok 2018/2019, musí podat žádost do 15.9.2018), nebo v průběhu roku při zápisu do školského zařízení.

Žádost musí být vyplněna na formuláři, který je přílohou programu (příloha č. 1).

Pravidla programu OBĚDY DO ŠKOL (*.pdf).

ŽÁDOST o finanční příspěvek - příloha č. 1 Programu OBĚDY DO ŠKOL ( *.doc)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu