OBĚDY DO ŠKOL

Rada města Pohořelice dne 31.5.2017 schválila Program OBĚDY DO ŠKOL, který stanovuje jednotný postup pro využívání účelových neinvestičních finančních příspěvků, které budou přiděleny  z rozpočtu města Pohořelice mateřským a základním školám zřízeným městem Pohořelice, pro účely stravování dětí a žáků v zařízeních školního stravování.

Jedná se o děti a žáky, kteří jsou žáky ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, Pohořelice a děti, které plní předškolní docházku v MŠ Pohořelice, Hybešova 955.

Žádost o finanční příspěvek podává zákonný zástupce dítěte na Městský úřad Pohořelice, Kancelář tajemníka,  a to zpravidla do 15. září, žádost se podává na daný školní rok (tj. příspěvek se proplácí od 1.9. do 30.6. daného školního roku).

Žádost musí být vyplněna na formuláři, který je přílohou programu (příloha č. 1).

Pravidla programu OBĚDY DO ŠKOL (*.pdf).

ŽÁDOST o finanční příspěvek - příloha č. 1 Programu OBĚDY DO ŠKOL ( *.doc)

ŽÁDOST o finanční příspěvek - příloha č. 1 Programu OBĚDY DO ŠKOL (*.pdf)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu