OBĚDY DO ŠKOL

Rada města Pohořelice dne 31.5.2017 schválila Program OBĚDY DO ŠKOL, který stanovuje jednotný postup pro využívání účelových neinvestičních finančních příspěvků, které budou přiděleny  z rozpočtu města Pohořelice mateřským a základním školám zřízeným městem Pohořelice, pro účely stravování dětí a žáků v zařízeních školního stravování.

Jedná se o děti a žáky, kteří jsou žáky ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, Pohořelice a děti, které plní předškolní docházku v MŠ Pohořelice, Hybešova 955.

Žádost o finanční příspěvek podává zákonný zástupce dítěte na Městský úřad Pohořelice, Kancelář tajemníka,  a to zpravidla do 15. září, žádost se podává na daný školní rok (tj. příspěvek se proplácí od 1.9. do 30.6. daného školního roku).

Žádost musí být vyplněna na formuláři, který je přílohou programu (příloha č. 1).

Pravidla programu OBĚDY DO ŠKOL (*.pdf).

ŽÁDOST o finanční příspěvek - příloha č. 1 Programu OBĚDY DO ŠKOL ( *.doc)

ŽÁDOST o finanční příspěvek - příloha č. 1 Programu OBĚDY DO ŠKOL (*.pdf)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu