Informace z odboru

Postup při vyřizování dokladů na úseku evidence řidičů

1. listopadu 2017

Postup při vyřizování řidičského průkazu, mezinárodního ŘP, zápis profesní způsobilosti řidiče do ŘP
 
Na úseku evidence řidičů jsou prováděny úkony vyplývající ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 247/2000 Sb., zákona o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Pro naše potřeby je míněno vydání či výměna řidičského průkazu, vydání či výměna mezinárodního řidičského průkazu, zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání paměťové karty řidiče, paměťové karty podniku  a paměťové karty servisu.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu