Informace z odboru

Postup při vyřizování řidičského průkazu, mezinárodního ŘP, vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče

3. října 2005

Na úseku evidence řidičů jsou prováděny úkony vyplývající ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 247/2000 Sb., zákona o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Pro naše potřeby je míněno vydání či výměna řidičského průkazu, vydání či výměna mezinárodního řidičského průkazu, zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání paměťové karty řidiče, paměťové karty podniku  a paměťové karty servisu.

Registr silničních vozidel (RSV)

3. října 2005

Základní informace registru silničních vozidel

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností ...

Registrační značky

3. října 2005

Základní informace o registračních značkách

Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek je ve formátu *.pdf (351kb) na tomto odkaze.

Registrace silničních vozidel

3. října 2005

 1. Přihlášení nového vozidla k registraci v RSV
 2. Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v registračním místě Pohořelice, k registraci v RSV
 3. Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v jiném registračním místě v ČR (odhlášeného z jiného registračního místa v ČR), k registraci v RSV
 4. Zápis změn údajů v RSV
 5. Dočasné vyřazení vozidla z RSV
 6. Trvalé vyřazení vozidla z RSV
 7. Zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu v RSV
 8. Výdej dat (opis nebo výpis) k vozidlu z RS

Trvalé vyřazení vozidla

3. října 2005

Informace k § 13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 103/2004 Sb. - trvalé vyřazení vozidla
 S účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.). ....

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu