Odbory městského úřadu

Městský úřad sídlí na ulici Vídeňské č.p. 699 v budově C (bývalý VÚVZ) na výjezdu z města směr Mikulov-Vídeň. Pokud přijíždíte na městský úřad směrem od Brna, je výhodnější objet město po rychlostní komunikaci R51, exit na R53 směr Znojmo, po asi 100m doleva směr Pohořelice. Ušetříte si tak průjezd celým městem.

V budově jsou umístěny všechny odbory Městského úřadu. Čísla kanceláří mají tříčíselnou hodnotu. Stovkový řád určuje podlaží (100 je přízemí) a ostatní dvě čísla určují pozici kanceláře po vstupu do chodby. Číslování je ve směru hodinových ručiček.

V 1. NP (přízemí) najdete:

 • Podatelna
 • Pokladna
 • Městská policie (dveře C104, C107)
 • Správce informačních a komunikačních technologií (dveře C106 a C109)

V 2. NP (1. patro) najdete:

 • Odpor dopravy a silničního hospodářství - přestupky, správní řízení, zkušební komisař (dveře C203-205), evidence řidičských průkazů, evidence vozidel, technik registru vozidel (C223 - C227)
 • Kancelář tajemníka - evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy (dveře C299 - C231), matrika, CzechPoint (dveře C232)
 • Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, státní správa lesů, myslivost, rybářství, ochrana zem. půdního fondu (dveře C233, C236 - C238)
 • Odbor živnostenský úřad (dveře C241 až C243)
 • Odbor sociální a zdravotní (dveře C209 až C211), poradna pro rodinu (budova B)

V 3. NP (2. patro) najdete:

 • Kancelář starosty, místostarosty
 • Kancelář tajemníka - právník města (dveře C303), sekretariát, CzechPoint (C306), školství a regionální rozvoj (dveře C322), investice a údržba města (dveře C326), personalista (dveře C325), přestupková komise (C332), zasedací místnost (dveře C308)
 • Finanční odbor -  vedoucí, dotace z rozpočtu města, finanční kontrola (dveře CD336), zástupce vedoucí, hlavní účetní (dveře C338), správa rozpočtu, DPH (dveře C 323), bytová správa a nebytové prostory (dveře C321), správa majetku, VHP, půjčky z Bytového fondu (dveře C337), místní poplatky, správa pohledávek (dveře C324), fakturace (dveře C337) 
 • Odbor územního plánování a Stavební úřad, památková péče (dveře C327 až C333)
 • Zasedací místnost (dveře 335)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu