Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 08. října 2020 č. 994 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto: 
v pondělí 12.10.2020 v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu 14.10.2020 v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
v pondělí 19.10.2020 v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu 21.10.2020 v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.
V ostatních dnech bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Bc. Miroslav Novák v.r.                                              Ing. Zdeněk Blecha v.r. 
       starosta města                                                             vedoucí úřadu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu