Omezení úředních hodin

 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.                      Vláda s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti:                                                    - usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, vyhlášeného pod č. 599/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeného pod č.9/2021 Sb., tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.                                                                                                                                  To znamená, že i nadále platí Usnesení vlády České republiky č. 1379 na základě, kterého byly omezeny úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:                                                                                                                    v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.                                                                    ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.                                                                  a to pouze v nezbytně nutných záležitostech. 

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz  V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Vláda stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata


     Ing. Zdeněk Blecha, v.r.       Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r. 

         vedoucí úřadu                                                       starosta města 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu