OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíc č.j. MUPO-17175/2020/OD/KOP

 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice: II/396, III/39613,III/39616, III39614, III/39615 III/39611 a II/381
z důvodu akce: „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“
Kompletní dokumentace zde:

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu