Opatření obecné povahy - č. j. MUPO 49691/2018/OD/SAM

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Opatření obecné povahy  - č. j. MUPO 49691/2018/OD/SAM - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

silnice:  III/41621 Žabčice-Vranovice-Pasohlávky

pro realizaci akce: ,,Slavnostní výlov rybníka Vrkoče"  ve dnech 25.10.2018 - 28.10 2018 denně od 7:30 hod. do 17:00 hod.

Příloha - Přechodné dopravní značení

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu