Opatření obecné povahy - částečná uzavírka Vlasatice - kanalizace a ČOV - stoka A1 č.j. MUPO-56750/2019/OD/KOP

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu