Opatření obecné povahy č.j. MUPO - 39665/2019/OD/KOP - pro akci: I/53 Branišovice - oprava mostů

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice: II/396 - Rouchovany - Branišovice - N. Ves a silnice III/39610 Branišovice - Průtah.
Dokumentace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu