Opatření obecné povahy MO 240794/2019-1216Ol

Ministerstvo obrany ČR - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, odd. státního dozoru v Olomouci vydává veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy o zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu