Oplocení, parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova

Koncem září 2013 byla dokončena výstavba betonového oplocení a parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova. Jedná se o betonovou zídku a 250 m2 dlážděné plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Szromek Aleš, NT-plus, A.S. Kupařovice.