Oprava místní komunikace - propojení mezi ulicí Tyršovou a parkem

Navržená oprava místní komunikace je koncipovaná jako jednopruhová obousměrně pojížděná obslužná komunikace. Povrch komunikace bude z betonové dlažby. Na pravé straně komunikace u objektů je navržen odrazný pruh proměnné šířky (min. 0,25 m). Proměnnost šířky je dána nerovností fasád objektů. Na levé straně komunikace u objektů je navržen odrazný proužek šířky 0,3 m, který jako na straně pravé plní funkci bezpečnostního odstupu od pevné překážky. Součástí komunikace jsou i sjezdy a vchody stávajících nemovitostí.

Zpevněné plochy komunikace budou odvodněny příčnými a podélnými sklony do navržené pásové a uliční vpusti, odtud pak do nové kanalizace, která bude vyústěna do Mlýnského náhonu. Součástí stavebních prací bude rovněž vybudování veřejného osvětlení místní komunikace.


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu