Orgány města

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, jehož členové jsou voleni na funkční období 4 let. Zastupitelstvo města Pohořelice má 21 členů.

Výkonným orgánem v samostatné působnosti je rada města. Radu města Pohořelice tvoří starosta, místostarosta a 5 dalších členů zvolených zastupitelstvem města. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

Plán zasedání rady a zastupitelstva města na rok 2018 a 2019  

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu