Oznámení č. j. MUPO 33620/2015


Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Veřejné osvětlení Troskotovice na pozemcích ZE p. č. 365, 336/2 a na pozemku KN p.č. 302 v k.ú. Troskotovice

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu