Oznámení č j. MUPO-38566/2017/SU/TRM

Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu:  Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu na pozemcích parc. č. 4566/2, 4566/26, 4566/125, 4573/2, 5014/10, 5014/15, 5014/16, 5015/4, 5016/1, 5016/25, 5016/29, 5024/20, 5025/1, 5108, 5777/1, 5777/2 v k. ú. Pasohlávky.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu