Oznámení č. j. MUPO-47410/2017/SU/AUV

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Novostavba RD, vč. napojení na IS, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích p. č. 6652, 5140/1 v k. ú. Vlasatice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu