Oznámení č.j. MUPO-11880/2016/SU/SVB


Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby: Rodinný dům Vranovice včetně přípojek na inž. sítě na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2, 2555/4, 2554/1 v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu