Oznámení č.j. MUPO 12486/2015


Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Chodníky Přibice na pozemku parc. č. 2200/1 v kat. území Přibice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu