Oznámení č.j. MUPO-13207/2016/SU/HRI


Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu: Úprava vody Loděnice - rekonstrukce na pozemcích KN p.č.st. 273 a 2385 v k.ú. Jezeřany a p.č. 3257/1 v k.ú. Loděnice u MK.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu