Oznámení č.j. MUPO 14020/2015


Oznámení zahájení řízení o nařízení odstranění stavby: Letní restaurace na pozemku parc. č. 2919 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu