Oznámení č.j. MUPO-14760/2019/SU/PRJ

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy a změna užívání objektu č. pop. 194 na pozemku p. č. 91/1, 90/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu