Oznámení č.j. MUPO 22697/2015


Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: Letní restaurace na pozemku parc. č. 2919 v kat. území Vranovice nad Svratkou.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu