Oznámení č.j. MUPO 25471/2015


Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Stavební úpravy rodinného domu č. pop. 330 na p.č.st. 330 v kat. území Vranovice nad Svratkou

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu